Lämpöpumppuja paremman 
ympäristön puolesta

Lämpöpumpun toiminta-ajatus perustuu maaperään, veteen tai ilmaan varastoituneen aurinkoenergian hyödyntämiseen ja muuntamiseen lämmöksi. Menetelmä on mitä ympäristöystävällisin.


Emme kuitenkaan tyydy pelkästään tähän. Haluamme myös, että lämpöpumppumme sekä niiden valmistus säästävät ympäristöä. Ympäristötyöllemme on myönnetty ISO 14001 -sertifikaatti, ja voimme ainoana lämpöpumppujen valmistajana tarjota joutsenmerkittyjä lämpöpumppuja.

Asiakkaamme ovat tähän mennessä vähentäneet hiilidioksidipäästöjä yli miljoonalla tonnilla vuosittain ja öljynkulutusta 1,5 miljoonalla kuutiometrillä vaihtamalla tai asennuttamalla lämpöpumpun.

 

Lämpöpumppujemme Ympäristötavoite

Lämpöpumppujen ideana on hyödyntää varastoitunutta aurinkoenergiaa. Vaikka lämpöpumput ovat yksi ympäristöystävällisimmistä lämmitysratkaisuista, haluamme tehdä vieläkin enemmän ympäristömme hyväksi. Siksi työtämme IVT:llä ohjaa lukuisat ympäristötavoitteet.

Käyttämällä energiaa muita energiaratkaisuja paremmin vähennämme fossiilisten polttoaineiden tarvetta. Kehittäessämme uusia ja olemassaolevia lämpöpumppuja, olemme avoimia uusille mahdollisuuksille ja ratkaisuille materiaalivalintojen suhteen.

Pyrimme parantamaan toimintaamme jatkuvasti sekä edistämään lämpöpumppujemme ja yrityksemme ekologisuutta useilla toimenpiteillä:

• Noudatamme voimassa olevia lakeja ja asetuksia lämpöpumppujemme tuotannossa ja asennuksessa. Viestimme myös ympäristötyöstämme avoimesti.

• Tuomme koulutuksen ja tiedotuksen avulla ympäristötyömme kaikkien työntekijöiden tietoon.

• Pyrimme pienentämään omia ympäristövaikutuksiamme asetettujen tavoitteiden ja parannustoimenpiteiden avulla.

• Hankinnoissamme asetamme toimittajille vaatimuksia, jotka innostavat heitä muokkaamaan toiminnastaan ja tuotteistaan entistä ympäristöystävällisempiä.

Suomen ainoat joutsenmerkityt lämpöpumput

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkintä, jonka avulla tarkastellaan tavaroiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia niiden koko elinkaaren aikana raaka-aineesta jätteeksi. Joutsenmerkin tavoitteena on kestävän kehityksen mukainen yhteiskunta, jonka kulutus on kestävällä tasolla. Tämä tarkoittaa, että myös lämpöpumpun on täytettävä korkeat laatu- ja tehokkuusvaatimukset saadakseen Joutsenmerkin. Siksi olemmekin erityisen ylpeitä siitä, että meillä on ainoana alallamme joutsenmerkityt lämpöpumput. Alla on poimintoja Joutsenmerkin vaatimuksista. Tarkempia tietoja merkinnän korkeista vaatimuksista löytyy osoitteesta www,joutsenmerkki.fi 

Lämpöpumpun on

• Läpäistävä riippumattoman laboratorion suorittamat laatutestit.
• Täytettävä Joutsenmerkin tehokkuusvaatimukset yhden vuoden käytön perusteella laskettuna.
• Täytettävä Joutsenmerkin vaatimukset koskien kylmäaineita ja muita ympäristöä rasittavia aineita.
• Täytettävä lämpöpumppuasentajan ammattitaidolle Joutsenmerkin asettamat vaatimukset.
• Täytettävä Joutsenmerkin vaatimukset koskien käyttö- ja huolto-ohjeita, jotka toimitetaan lämpöpumpun mukana.